Hoạt động của các phòng, ban, ngành, đoàn thể
Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Dương - nhìn lại nhiệm kỳ 2014 – 2019
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền và phát huy tinh thần đoàn kết trong triển khai nhiệm vụ, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới tích cực trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát triển thêm các tổ chức thành viên mới tạo nên sự đa dạng và phong phú trong tổ chức và hoạt động của mặt trận góp phần từng bước làm cho chất lượng, phạm vi hoạt động của MTTQ được mở rộng và nâng cao.
 
                          MTTQtp.jpg

Tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội, các hộ nghèo và để lại nhiều dấu ấn trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Một trong những điểm nổi bật nhiệm kỳ qua của MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên trước tiên phải nói đến đó là luôn làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhất là các cuộc vận động lớn do UB TW MTTQ Việt nam phát động. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, là một ví dụ. Ngay khi TW MTTQ Việt Nam Phát động, MTTQ và UBND thành phố đã sớm lồng ghép với nội dung phong trào xây dựng đời sống văn hóa theo tinh thần NQ TW 5 (KhóaVIII) và đã được cấp ủy, HĐND ban hành Nghị quyết chuyên đề và được cụ thể hóa, ngày càng phát triển sâu rộng tới tận các khu dân cư, thu hút cộng đồng dân cư tham gia mang lại hiệu quả rõ rệt. MTTQ TP và các đơn vị phường xã đã vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của làng, KDC, phường, xã quy định như việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội truyền thống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, cờ bạc, ma túy, mại dâm, bạo lực gia đình, gây rối trật tự công cộng, thường xuyên tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành ATGT, chấp hành pháp luật… Hằng năm 100% các thôn khu dân cư đăng ký thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Những năm qua, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa hằng năm đều đạt trên 90% trở lên, đã có trên 201/232 làng, khu dân cư văn hóa, có 224/232 thôn, khu dân cư có nhà văn hóa.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các hoạt động nhân đạo từ thiện do MTTQ thành phố chủ trì đã không ngừng có sự đổi mới, đa dạng về cách thức thực hiện mà tiêu điểm là chương trình “xuân ấm tình người” được tổ chức vào dịp tết cổ truyền của dân tộc hằng năm và nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả của các phường, xã đã tạo nên những dấu ấn tốt đẹp sâu đậm trong cộng đồng dân cư, thu hút được sự ủng hộ về nguồn lực giúp đỡ hữu hiệu, kịp thời của người nghèo, người tàn tật, người nhiễm chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn đã khơi dậy mãnh mẽ truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc ta. Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện đề án xây sửa nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, xây nhà mái ấm tình thương của MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn TP đã huy động sự tham gia đóng góp tích cực của các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, các tôn giáo, dòng họ, cộng đồng dân cư và các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo số tiền trên 4,6 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 68 ngôi, sửa 37 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng tự xây nhà, thăm tặng trên 5900 suất quà, trợ cấp trên 1500 suất học bổng, hỗ trợ khám chữa bệnh cho trên 260 lượt người nghèo. Bên cạnh việc chung tay chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố, MTTQ và các tổ chức thành viên của mặt trận còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào cả nước khi gặp thiên tai, hỏa hoạn như: ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt. Riêng năm 2016, 2017, hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ TP và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân, các cán bộ công chức, viên chức đã ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ với số tiền trên 600 triệu đồng và nhiều đồ dùng thiết bị sinh hoạt.

            Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng đồng thuận xã hội, thi hành chính sách, pháp luật trong nhiệm kỳ qua có tiến bộ, MTTQ thành phố  và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia xây dựng Đảng thông qua phản biện xã hội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở địa bàn dân cư. Việc nắm bắt tổng hợp và phản ánh ý kiến của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền từng bước được đổi mới thông qua các báo cáo tình hình nhân dân hằng quý, các hội nghị nêu lên ý kiến, kiến nghị của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền và mặt trận tổ quốc tỉnh. MTTQ thành phố  và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền thông qua bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, kết quả đạt 99%, là đơn vị cao nhất của toàn tỉnh. Phối hợp với thường trực HĐND – UBND thành phố  chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp HĐND, tổ chức tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội, tổ Đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật. Luôn đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc theo hướng mở rộng thành phần, đối tượng, số lượng cử tri tiếp xúc nhằm thu thập và nắm được đa dạng các ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Tổ chức để nhân dân trao đổi, đối thoại với lãnh đạo cấp Ủy Đảng, chính quyền, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng, giải tỏa những băn khoăn, lo lắng trong nhân dân. Công tác giới thiệu hội thẩm nhân dân được MTTQ thành phố  thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ban thường trực UBMTTQ thành phố  đã chủ động phối hợp với thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố  xây dựng và ban hành quy chế phối hợp công tác giữa HĐND – UBND _ UBMTTQ. Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện quy chế, đồng thời bổ sung, sửa đổi quy chế cho phù hợp với tình hình của Thành phố. Việc thực hiện quy chế phối hợp đã tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa chính quyền với MTTQ trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Ban thường trực UBMTTQ thành phố  và các phường, xã đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quyết định 217, 218 của Bộ chính trị và thông tri số 28 của UBMTTQ Việt Nam. Trong nhiệm kỳ qua đã chủ trì 4 cuộc giám sát với 66 lượt xã, phường. Trong đó giám sát thông qua báo cáo 42 lượt phường, xã, giám sát trực tiếp 24 lượt phường, nội dung giám sát về xây dựng nông thôn mới, giám sát việc thực hiện phân bổ kinh phí hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, giám sát về hoạt động công chứng, chứng thực, giám sát việc thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở.

Nhìn lại một nhiệm kỳ đã qua, có thể thấy rằng bằng những việc làm thiết thực cụ thể sát hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hợp lòng dân MTTQ và các tổ chức thành viên đã xây dựng được nhiều cuộc vận động, phong trào mới để lại dấu ấn đậm nét, đi vào chiều sâu, có sức sống lâu bền và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đây sẽ là những kinh nghiệm quý báu, là nền tảng vững chắc để Mặt trận tổ quốc Thành phố tiếp tục tự tin vững bước vào một nhiệm kỳ mới phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò của mặt trận trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và xây dựng thành phố Hải Dương ngày càng giàu đẹp, sớm trở thành đô thị loại I trước năm 2020./.

Ngọc Chi

 

 
Các bài liên quan
Quỹ TYM chi nhánh TP Hải Dương đồng hành cùng phụ nữ TPHD phát triển kinh tế (04/04/2019)
Thành đoàn Hải Dương đã tổ chức Hội thi “Khi tôi 18” (04/04/2019)
Thành Đoàn HD tổ chức khởi công xây dựng công trình Thanh niên cấp thành phố (26/03/2019)
Thành Đoàn Hải Dương tổ chức khám chữa bệnh cho các đối tượng người có công tại phường Tứ Minh (26/03/2019)
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức chương trình giao lưu “Hãy yêu đôi mắt của bạn” (14/12/2018)
 
Quay lại Xem tiếp   
 
Truyền thông
Get the Flash Player to see this player.
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Ông, Bà vui lòng đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả “Một cửa” TPHD.
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Bình chọn    Kết quả
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
  Hôm nay 457  
  Hôm qua 563
  Tuần này 2160  
  Tất cả 1154951  
IP: 3.84.130.252