Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai, thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Ngày 08/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc triển khai, thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 

Theo đó, để tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc thực hiện cấp thẻ CCCD, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Công an tỉnh: Căn cứ vào kế hoạch triển khai thực hiện cấp thẻ CCCD của Bộ Công an, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cấp thẻ CCCD trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các huyện, thành phố, thị xã triển khai việc cấp thẻ CCCD gắn chíp đảm bảo khoa học, hiệu quả, quy trình nghiệp vụ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng người dân vị trí, vai trò của Dự án cấp, quản lý CCCD; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu CSDLQG về dân cư để công dân nhận thức đầy đủ và ủng hộ, tự nguyện phối hợp với lực lượng Công an thực hiện cấp thẻ CCCD. Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật CCCD, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và tổ chức thực hiện cấp thẻ CCCD có gắn chíp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu; bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện được thống nhất.

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức cấp CCCD đối với người đang làm nghĩa vụ quân sự, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng cư trú tại nơi đơn vị của người đó đóng quân theo quy định của Luật CCCD.

Sở Tư pháp: Chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch phối hợp với Công an tỉnh thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân và kịp thời giải quyết những tồn tại, sai khác trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch với dữ liệu CCCD đảm bảo sự thống nhất, tập trung.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chù trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò của dự án cấp CCCD có gắn chíp, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện và khai thác thông tin.

Đài PT-TH tỉnh, Báo Hải Dương tập trung đăng tải, dành thời lượng phát sóng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp thẻ CCCD có gắn chíp để các cơ quan, tổ chức nhân dân nắm được quyền, nghĩa vụ, thủ tục và các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện để nhân dân ủng hộ, phối hợp với cơ quan Công an trong tổ chức cấp CCCD.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các phòng Giáo dục, Trường THPT, GDTX…. trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an rà soát, lập danh sách số người trong độ tuổi cấp CCCD. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể và thống nhất với cơ quan Công an bố trí thời gian, địa điểm để tổ chức cấp CCCD lưu động tại các trường học.

Chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, thống kê, rà soát, lập danh sách số người trong diện cấp CCCD (cả số thường trú và tạm trú). Đồng thời có kế hoạch cụ thể và phương án huy động lực lượng; bố trí thời gian thích hợp và địa điểm cần thiết để phối hợp với các cơ quan Công an tổ chức cấp CCCD cho các nhân khẩu làm việc, lao động tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, Ban, Ngành liên quan: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ngành, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện việc cấp thẻ CCCD theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các ngành Công an điều chỉnh các giấy tờ của Công dân đã ghi số CMND 9 số sang số thẻ CCCD có gắn chíp để tạo thuận lợi cho công dân trong các giao dịch.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân về quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác cấp, quản lý thẻ CCCD có gắn chíp trong các cơ quan, đơn vị và đến từng hộ gia đình, từng người dân; Chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp với các Cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND cấp xã điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách những người đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp thẻ CCCD theo từng thôn, xóm, xã.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo thực hiện gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh).


- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương -


 
Các bài liên quan
Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản (01/10/2020)
TP. Hải Dương: Kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (22/11/2018)
UBND thành phố giao Kế hoạch phát triển năm học 2018 – 2019 (24/05/2018)
TPHD đánh giá công tác quản lý trật tự đô thị (27/12/2016)
Công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ phó bí thư thành ủy làm Giám đốc Sở Công Thương (03/03/2016)
 
Quay lại Xem tiếp   
 
Truyền thông
Get the Flash Player to see this player.
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Ông, Bà vui lòng đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả “Một cửa” TPHD!
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Bình chọn    Kết quả
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
  Hôm nay 145  
  Hôm qua 1029
  Tuần này 8475  
  Tất cả 1702574  
IP: 18.215.33.158