Thông báo
Họp UBND phiên thường kỳ tháng 3/2018
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 

Số: 33/GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hải Dương, ngày 26 tháng  3  năm 2018

GIẤY MỜI

Thực hiện  Quy chế làm việc; UBND thành phố Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng Quý I và nhiệm vụ trong tâm Quý II;

- Triển khai một số nhiệm vụ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Và một số nội dung quan trọng khác.

1. Thành phần:

- Thường trực HĐND thành phố;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;

- Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị: Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, ban Giải phóng mặt bằng, ban Quản lý dự án Đầu tư XDCB, Đội Kiểm tra quy tắc QLĐT, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương bình và Xã Hội, Y tế, Chi cục thống kê, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Văn hóa TT, Trung tâm TDTT, Đài Phát thanh, Hạt Quản lý đê thành phố,

- Thường trực Ủy ban MTTQ, Trưởng các ban ngành, đoàn thể: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên Đoàn lao động thành phố;

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thành phố;

- Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố,

2. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 3  năm 2018 (Sáng thứ Năm).

3. Địa điểm: Hội trường B, trụ sở HĐND&UBND thành phố.

(Số 106 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương).

Đề nghị các vị đại biểu đến dự đúng giờ để buổi họp đạt kết quả cao./.

 

 

Nơi nhận:

- Như thành phần;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                              (Đã ký)

 

       Hoàng Hữu Hưng

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ HỌP

 

STT

Đơn vị

Tham dự

Vắng

Cấp phó dự họp

1

Văn phòng HĐND&UBND

 

 

 

2

Thanh tra

 

 

 

3

Phòng Nội vụ

 

 

 

4

Phòng Tư pháp

 

 

 

5

Ban Chỉ huy Quân sự

 

 

 

6

Công an

 

 

 

7

Phòng Quản lý đô thị

 

 

 

8

Phòng Tài nguyên - Môi trường

 

 

 

9

Ban GPMB

 

 

 

10

Ban Quản lý dự án đầu tư XDCB

 

 

 

11

Đội Kiểm tra quy tắc QLĐT

 

 

 

12

Tài chính - Kế hoạch

 

 

 

13

Kinh tế

 

 

 

14

Chi cục Thống kê

 

 

 

15

Chi cục Thuế

 

 

 

16

Hạt Quản lý đê

 

 

 

17

Văn hóa - Thông tin

 

 

 

18

Lao động, Thương binh - Xã hội

 

 

 

19

Phòng Y tế

 

 

 

20

Phòng Giáo dục & Đào tạo

 

 

 

21

Trung tâm Văn hóa

 

 

 

22

Trung tâm TDTT

 

 

 

23

Đài phát thanh thành phố

 

 

 

24

Bảo hiểm xã hội

 

 

 

Danh sách các ban ngành đoàn thể dự

25

Ủy ban MTTQ

 

 

 

26

Hội phụ nữ

 

 

 

27

Hội Cựu chiến binh

 

 

 

28

Liên đoàn lao động

 

 

 

29

Đoàn TN

 

 

 

30

Hội Nông dân

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản đính kèm:
TF
 
Các bài liên quan
Quyết định công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (25/01/2018)
Họp triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 và thống nhất Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018 (12/01/2018)
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (11/01/2018)
UBND thành phố Hải Dương Công bố bàn dự thảo Kế hoạch Tái định cư của Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương (02/01/2018)
Thông báo đơn giá khởi điểm các lô đất đấu giá (14/11/2017)
 
Quay lại Xem tiếp   
 
Truyền thông
Get the Flash Player to see this player.
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Ông, Bà vui lòng đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả “Một cửa” TPHD!
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Bình chọn    Kết quả
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
  Hôm nay 1177  
  Hôm qua 1428
  Tuần này 7303  
  Tất cả 1522016  
IP: 34.229.119.29