Hoạt động của phường, xã
Đảng bộ phường Tân Bình tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 29 nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 17/3/2020, trong ngày làm việc thứ 2, Đảng bộ phường Tân Bình đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ thành phố.
 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Đình Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương; đồng chí Nguyễn Vỹ - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng, văn phòng Tỉnh ủy theo dõi thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy; lãnh đạo Đảng ủy các xã, phường của TP Hải Dương cùng 157 đại biểu chính thức được triệu tập đại diện cho 770 đảng viên của toàn Đảng bộ phường.

dhtb03.jpg

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Giang - Bí thư Đảng ủy phường Tân Bình nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua,  Đảng bộ, chính quyền phường Tân Bình đã phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và quê hương với tinh thần đoàn kết, đổi mới  đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy tiềm năng, lợi thế để tạo ra những chuyển biến tích cực, những bước phát triển đột phá của địa phương.

Trong báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với các nghị quyết trúng và đúng, Đảng bộ phường Tân Bình đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 28 đặt ra. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ phát triển tốt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh từ sản xuất  nông nghiệp sang  tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ. Đến nay,  toàn phường có 311 doanh nghiệp và 1563 hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung vào những nghề truyền thống như nghề mộc, chế biến và sản xuất đồ gỗ, cơ khí, xây dựng... Các mặt Văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh.  Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ phường Tân Bình đã tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điển hình là Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên giai đoạn 2016 - 2020" và  Đề án số 01 ngày 29/8/2016 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở phường giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường còn tích cực thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây chính là những nhân tố tạo nên dấu ấn quan trọng của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ qua. Với 21 Chi bộ trực thuộc 768 đảng viên, công tác phát triển Đảng viên mới được  Đảng bộ hết sức chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 31 đảng viên mới.

dhtb04.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Đình Long - Ủy viên  Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ phường Tân Bình, đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy chọn để tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của thành phố. Đồng chí chúc mừng những kết quả nổi bật Đảng bộ phường Tân Bình đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, gợi mở một số nội dung trọng tâm trong mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đại hội thảo luận. Đồng chí đề nghị Đảng bộ phường Tân Bình đánh giá đúng các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xác định rõ vị trí của mình đang ở đâu trong bức tranh phát triển chung của TP. Hải Dương, những thế mạnh riêng có của phường để chọn các công việc mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới, nhất là thế mạnh trong phát triển nghề thủ công truyền thống với các sản phẩm đã có thương hiệu và cần trở thành phường kiểu mẫu với những tuyến phố, công trình điểm nhấn về cảnh quan đô thị, đặc biệt là cây xanh và môi trường…

Đại hội đã tiến hành thảo luận công khai, dân chủ với nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, đầy trách nhiệm để đề ra mục tiêu chương trình hành động của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng phường Tân Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đại hội cũng đã thống nhất thông qua nghị quyết của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 1 số chỉ tiêu chính như: phấn đấu giá trị sản xuất, kinh doanh tăng từ 10%/ năm trở lên.Thu ngân sách hàng năm vượt kế hoạch được giao 5%/năm trở lên. Phấn đấu 80% số tuyến phố đạt đủ điều kiện tuyến phố văn minh đô thị; bê tông hoá 100% đường ngõ, xóm; lắp đặt thêm 1 số điểm thể dục công cộng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1% theo tiêu chí mới. Hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc tổ chức được ít nhất 2 buổi sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tính chất, loại hình, yêu cầu, nhiệm vụ của chi bộ. Thành lập thêm những tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 100% đảng viên đang sinh hoạt, công tác hoàn thành nhiệm vụ (có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ). Có từ 90% trở lên số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ...

dhtb05.jpg

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa 29 nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, trong đó tỉ lệ nữ chiến hơn 33% vượt mục tiêu đề ra.Đại hội Đảng bộ phường Tân Bình đã thực hiện các bước theo đúng qui trình để bầutrực tiếp Bí thư Đảng ủy phường. Kết quả: đồng chí Trần Văn Giang Bí thư Đảng ủy phường khóa 28 nhiệm kỳ 2015 - 2020 được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường khóa 29 nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đảng bộ phường cũng đã bầu đủ số lượng  đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23.

dhtb06.jpg

Ngay sau khi kết thúc đại hội Đảng bộ phường Tân Bình, Ban thường vụ Thành ủy đã tiến hành rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tại phường Tân Bình. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, Đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ phường Tân Bình đã thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã thảo luận thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự thảo Nghị quyết Đại hội; thảo luận các văn kiện của Đại hội Đảng bộ cấp trên. Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng. Các tham luận tại đại hội đã tập trung làm rõ kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, đề xuất những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm nêu trong dự thảo Nghị quyết Đại hội.

dhtb02.jpg

Đại hội bảo đảm đầy đủ các bước của quy trình nhân sự bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Thành ủy. Đại hội bầu một lần đủ 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tập trung cao, bảo đảm cơ cấu hợp lý, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường trúng cử với số phiếu tập trung cao 98,8%.Công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch  bảo đảm quy định của Điều lệ Đảng, nội quy, quy chế đại hội. Chương trình đại hội được sắp xếp tương đối hợp lý, khoa học. Cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn, tạo ấn tượng tốt.

dhtb01.jpg

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức đại hội vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục mà các Đảng bộ phường, xã của thành phố cần rút kinh nghiệm.Qua đó, đồng chí Lê Đình Long - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy HD yêu cầu Đảng bộ các cơ sở cần tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Thành ủyđể chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Các Đảng bộ cần đánh giá thật sâu sắc kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, đặc biệt là chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ quan; làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; chỉ ra tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhất là thế mạnh riêng để tạo sự khác biệt giữa các địa phương. Xác định mục tiêu của từng cơ sở với quyết tâm chính trị cao hơn, tầm nhìn dài hạn hơn, trong đó chú ý 2 mốc năm 2025 và năm 2030. Đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp mang tính khả thi và các biện pháp thực hiện quyết liệt; cụ thể hóa bằng các công trình trọng điểm, nhiệm vụ cụ thể. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy khóa cũ phải có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nghiêm túc và cầu thị. Bên cạnh đó, Đảng bộ các cơ sở cần tập trung chú ý đối với các tham luận tại Đại hội, tập trung vào những vấn đề nóng tại cơ sở, những chủ đề chính của Đại hội, từ đó đóng góp vào thành công của Đại hội. Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy các phường, xã phải hết sức coi trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình tổ chức Đại hội, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh./.

TH: Đài PT TP. Hải Dương

 
Các bài liên quan
UBND Phường Nguyễn Trãi TPHD tổ chức gặp mặt tặng quà cho các gia đình khó khăn (16/01/2020)
Gặp gỡ cô giáo trẻ nhiệt huyết năng động và đa tài (19/11/2019)
Giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm chào mừng TP Hải Dương đạt tiêu chí lên đô thị loại I. (21/10/2019)
Hội liên hiệp phụ nữ phường Việt Hòa tổ chức giao lưu văn nghệ (21/10/2019)
Hội nông dân phường Bình Hàn với công tác dân vận trong tình hình mới (24/09/2019)
 
Quay lại Xem tiếp   
 
Truyền thông
Get the Flash Player to see this player.
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Ông, Bà vui lòng đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả “Một cửa” TPHD!
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Bình chọn    Kết quả
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
  Hôm nay 4493  
  Hôm qua 1516
  Tuần này 4493  
  Tất cả 1641164  
IP: 3.237.71.23