Hoạt động của lãnh đạo tỉnh và Trung ương
Toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 (khoá xv) của đồng chí Bùi Thanh Quyến, Bí thư Tỉnh ủy.
Chúng tôi xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 (khoá xv) của đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.
 

DC_BTQ_BTTU.jpg

Đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị

- Kính thưa các đồng chí đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương,

- Kính thưa các đồng chí trong Bban chấp hành Đảng bộ tỉnh,

- Thưa toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 (khóa XV) đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã tích cực thảo luận và tham gia nhiều ý kiến về các nội dung được báo cáo tại hội nghị. Hầu hết ý kiến tham gia của các đồng chí đều nhất trí cao với các dự thảo báo cáo, đồng thời phân tích, bổ sung làm rõ và tham gia nhiều vấn đề cụ thể. Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh tôi xin tiếp thu, nhấn mạnh và kết luận một số nội dung của Hội nghị như sau:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

Như các đồng chí đã biết.

Năm 2014 chúng ta triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH trong bối cảnh có những thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh đang tác động của suy giảm kinh tế thế giới, song các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bên cạnh đó là những nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, do đó kết quả đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đã đề ra.

Qua Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như các ý kiến tham gia phát biểu của các đồng chí, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với những đánh giá về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh được thể hiện trên một số chỉ tiêu quan trọng như:

+ Tăng trưởng tổng sản phẩm ước đạt 7,7%, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch (7,0-7,5%); giá trị tăng thêm khu vực nông - lâm - thủy sản và khu vực công nghiệp đạt và vượt mục tiêu, tuy nhiên khu vực dịch vụ không đạt kế hoạch đề ra, do đó trong cơ cấu kinh tế khu vực dịch vụ cũng không đạt chỉ tiêu kế hoạch.

Báo cáo đánh giá nguyên nhân không đạt chỉ tiêu dịch vụ. Cần xem lại cách đánh giá, chỉ rõ yếu tố gây ra.

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 7.700 tỷ, tăng 13% so với dự toán HĐND giao và tăng 13% so với năm 2013 (trong đó ngân sách địa phương được hưởng là 6.215 tỷ). Về chi ngân sách đạt trên 11.300 tỷ, vượt 51% dự toán năm.

+ Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 23.857 tỷ, tăng nhẹ (2,2%). Xuất khẩu tăng khá cao, tuy nhiên vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tỷ trọng hàng gia công, lắp ráp có giá trị gia tăng thấp vẫn là chủ yếu.

+ Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố, tăng cương.

+ Trong năm đã hoàn thành tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; kịp thời triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển nước ta. Tiếp tục duy trì ổn định tình hình nhân dân tại các điểm có khiếu kiện phức tạp đã được giải quyết (Ứng Hòe, Lai Vu, Thị trấn Gia Lộc), đồng thời đã tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp còn lại như Châu Xá (Duy Tân), vụ cháy Trung tâm Thương mại thành phố. Bức tranh KT-XH có nhiều điểm sáng. Cần dự báo sát tình hình để lập dự toán sát thực tế. Đây là những kết quả tích cực đáng được ghi nhận trong năm 2014 so với cả nước.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014 cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm thể hiện ở:

- Xây dựng nông thôn mới nhìn chung còn chậm, việc tập trung hỗ trợ đối với 18 xã đăng ký hoàn thành năm 2014 đã được triển khai nhưng đến nay chưa có đơn vị nào về đích, cần đôn đốc quyết liệt để công nhận trong năm 2014. Việc dồn điền đổi thửa chưa đều, có địa phương chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện.

- Môi trường đầu tư tuy đã được cải thiện, sức thu hút đầu tư đã được nâng lên nhưng nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà, các hoạt động liên quan đến cấp giấy chứng nhận đầu tư nhất là đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất còn kéo dài ảnh hưởng đến cơ hội và tiến độ, hiệu quả đầu tư.

- Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước sau cấp chứng nhận đầu tư còn yếu, thể hiện ở: việc kiểm tra, đôn đốc xử lý các dự án chậm tiến độ, vi phạm quy hoạch hoặc bỏ hoang hóa lãng phí chưa sát sao, thiếu kịp thời; việc xử lý các vi phạm chưa kiên quyết, gây bức xúc ở một số nơi.

- Trong thu ngân sách: nhiều địa phương, đơn vị chưa chủ động tạo nguồn thu, chưa tích cực rà soát, khai thác tốt các nguồn thu để tăng thu ngân sách.

- Nợ xây dựng cơ bản còn lớn (toàn tỉnh  nợ trên 1.566 tỷ, trong đó cấp tỉnh nợ khoảng 465 tỷ 139 triệu; cấp huyện và xã nợ 1.100 tỷ đồng), việc bố trí vốn đầu tư khu vực cấp huyện còn dàn trải, chưa tập trung.

- Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn chưa có biện pháp giải quyết đồng bộ và hiệu quả; một số địa bàn trọng điểm công nghiệp như Kinh Môn vấn đề ô nhiễm môi trường ngày một trầm trọng, khắc phục chậm.

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn hạn chế, chất lượng tham mưu còn thấp, còn có tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc dây dưa kéo dài; trong đó, các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính vẫn còn gây nhiều bức xúc cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân; công tác cải cách hành chính chưa có chuyển biến rõ nét.

Những vấn đề trên đây hầu hết đều thuộc về nguyên nhân chủ quan, tát đi tái lại nhiều năm. Tôi đề nghị các đồng chí cần chủ động rà soát đối với ngành, lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách để có những giải pháp, biện pháp khắc phục triệt để trong năm 2015.

Thưa các đồng chí!

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí cao với mục tiêu tổng quát và 17 chỉ tiêu chủ yếu do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất. Trong đó có một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 7,5% trở lên. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng. Giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo. Giải quyết việc làm mới cho 3,2 vạn lao động. Thu ngân sách nội địa (không kể thu sử dụng đất) 5.575 tỷ đồng. Huy động 25.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Có từ 20 xã đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm 2015. Đưa mạng lưới cấp nước sạch về các xã còn lại trong tỉnh, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt từ 90% trở lên.

Về nhiệm vụ và các giải pháp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng tình cao với 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trên các lĩnh vực, Tôi đề nghị các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, lãnh đạo các sở ngành, địa phương, đơn vị cần tích cực chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của năm 2015 như báo cáo đã nêu. Đồng thời cần lưu ý đảm bảo cân đối, đồng bộ giữa nhiệm vụ, biện pháp để giải quyết tình hình trước mắt với những kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp có tính dài hạn; bên cạnh việc tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh việc phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, cần chú ý thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác đảm bảo an sinh xã hội. Để có thể hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2015; Sau đây tôi đề nghị các đ/c cần quan tâm những như sau cần quan tâm:

(1). Về phát triển kinh tế: Cần xác định cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính là điểm đột phá để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tôi đề nghị cần nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính và trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi công vụ; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công khai, minh bạch hóa các hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước. Đề nghị UBND tỉnh, mọi nội dung liên quan đến thủ tục hành chính phải công khai để người dân toàn quốc nắm được quy định của tỉnh. Vì chưa công khai minh bạch nếu còn tiêu cực.

(2). Trong nông nghiệp nông thôn: khẩn trương chỉ đạo hoàn thành kế hoạch dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng. Tập trung đầu tư hỗ trợ về một số tiêu chí chung trong nông thôn như nước sạch, giao thông, vệ sinh môi trường và hỗ trợ các xã đăng ký phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2015. Giữa kế hoạch và thực tế xa nhau nên không khéo xã chưa nông thôn mới sẽ nợ xây dựng cơ bản do dự toán hỗ trợ không sát. Điều quan trọng là lao động sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Hiện mới chỉ tập trung vào hạ tầng.

(3). Về phương hướng, biện pháp cân đối ngân sách năm 2015: Căn cứ trên cơ sở dự toán nguồn thu năm 2015 và nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ; để đảm bảo cân đối ngân sách, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí với nguyên tắc thực hiện phân bổ dự toán năm 2015 như đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời lưu ý thực hiện các giải pháp như: Về thu, cần chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, thực hiện tốt công tác chống thất thu, nợ đọng thuế; quản lý tốt các nguồn thu, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu cho ngân sách. Về chi, thực hiện cơ chế điều hành ngân sách chủ động, tiết kiệm; quán triệt quan điểm tiết kiệm chống lãng phí ngay từ khâu xác định các nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thực hiện năm 2015.

(4). Trong Lĩnh vực văn hóa, xã hội: Triển khai thực hiện tốt các chương trình hành động và đề án đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động giáo dục - đào tạo. Đổi mới phương thức đào tạo nghề theo hướng gắn chặt chẽ với nhu cầu thị trường lao động. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao. Củng cố và nâng cao chất lượng mạng lưới y tế. Thực hiện tốt, kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

(5). Tập trung nâng cao chất lượng xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh phòng trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông. Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các mặt công tác quốc phòng quân sự địa phương.

(6). Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, là năm tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, do đó, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ gắn với công tác tuyên truyền, chuẩn bị tổ chức và tổ chức đại hội đảng các cấp, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch đặt ra cho năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2010-2015, đồng thời tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Về công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

Thưa các đồng chí!

Năm 2014, công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức luôn được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tỉnh ủy đã chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ tỉnh đến cơ sở; coi trọng chất lượng, hiệu quả và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với tình hình địa phương. Đã tập trung chỉ đạo tốt việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Trung ương 9 (khoá XI) theo hình thức trực tuyến. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các tổ chức, cá nhân sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mặt công tác, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn thôn, khu dân cư, hộ gia đình. Nhiều cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia và đạt hiệu quả cao; các phong trào, các cuộc vận động đã gắn với việc "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân năm 2013 còn bộc lộ một số hạn chế như: Công tác nắm bắt, phản ánh và tham mưu xử lý những vấn đề phức tạp về dư luận xã hội tại một số đơn vị chưa kịp thời; công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới chưa đủ mạnh. Một số cấp ủy cơ sở chỉ đạo và khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) còn chậm. Công tác quản lý đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa chặt chẽ; công tác phát triển đảng viên mới ở khu vực nông thôn và doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn. Thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp uỷ và UBKT cấp uỷ có cuộc còn chậm; một số trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật chưa được xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm túc. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được thực hiện triệt để, thường xuyên. Việc phối hợp triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở một số địa phương hiệu quả còn thấp; khả năng tham gia giải quyết, xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh trong nội bộ nhân dân còn hạn chế. Một số hoạt động phong trào còn mang tính hình thức, thiếu tính bền vững; việc nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến còn chậm. Việc giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể nhân dân đối với hệ thống chính quyền các cấp hiệu quả chưa cao.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, cơ bản các đồng chí đều thống nhất cao như trong dự thảo Báo cáo; trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đồng thời thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở những nơi phức tạp, nổi cộm và thời điểm trước, trong, sau Đại hội Đảng các cấp. Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng văn kiện trình đại hội và tổ chức tốt việc lấy ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.  Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự và công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng các cấp. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cấp uỷ cơ sở chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ; thực hiện quy trình công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ cơ sở. Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; thực hiện tốt công tác bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý diện cấp ủy quản lý (chú ý cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch). Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng các mặt công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

3. Về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm 2015

Thưa các đồng chí!

Có thể nói, năm 2014 cấp uỷ và UBKT các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng. Các chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; đặc biệt là các đề án phát triển kinh tế - xã hội thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, việc thực hiện quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu. Nội dung giám sát đối với đảng viên, nhất là cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý đã được tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.738 đảng viên và 1.663 tổ chức đảng cấp dưới; UBKT các cấp đã kiểm tra 151 đảng viên và 34 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Số đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật đảng so với năm 2013 giảm 15,93%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát còn có những hạn chế cần khắc phục, đó là: Còn có cấp ủy chưa chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy cấp dưới, ủy ban kiểm tra và cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy. Một số cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chưa có trọng tâm, chưa sát thực tế, chất lượng hiệu quả kiểm tra, giám sát thấp. Việc thu thập thông tin để phát hiện, xác định và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng còn hạn chế. Một số ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng hiệu quả thấp. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra còn chưa nghiêm. Một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra thiếu kiên quyết trong thi hành kỷ luật, một số đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng không xử lý hoặc xử lý nhẹ.

Về nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2015, cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, đồng thời nhấn mạnh và lưu ý thêm một số nội dung là: Cấp uỷ các cấp tăng cường lãnh đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; đồng thời, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, cấp uỷ các cấp cần chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; tập trung vào kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, chỉ đạo UBKT các cấp nắm chắc tình hình đảng viên, tập trung vào cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ  chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên; giải quyết và giúp cấp uỷ cùng cấp giải quyết đơn thư tố cáo; chú trọng những đối tượng bị tố cáo là nhân sự cấp uỷ và đại biểu dự đại hội đảng các cấp. Năm 2015, ngoài chuyên môn, công tác kiểm tra giám sát phải tập trung phục vụ đại hội.

4. Về cuộc giám sát việc việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án "Phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2011 - 2015".

Về kết quả đạt được:

Sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án, nhìn chung các đơn vị được giám sát bằng nhiều hình thức khác nhau đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai và thực hiện Đề án bước đầu đạt kết quả. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Chính quyền các cấp và một số cơ quan nhà nước đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; quan tâm tổ chức lấy ý kiến tham gia, đóng góp của các tầng lớp nhân dân trước khi ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện Quy chế dân chủ được chính quyền, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; hiệu quả giám sát của nhân dân ở cơ sở thông qua các hoạt động của ban thanh tra nhân dân và thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc thực hiện Đề án còn có hạn chế, khuyết điểm là:

Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc ban hành các văn bản triển khai thực hiện Đề án còn chậm. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu ở một số cơ quan trong thực hiện Đề án còn chưa được quan tâm thực hiện. Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Thường trực HĐND, UBND với MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội chưa chặt chẽ. Việc cung cấp thông tin, phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các cơ quan nhà nước cho MTTQ, các đoàn thể còn chậm và chưa kịp thời. Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân hiệu quả còn thấp. Việc phản biện xã hội mới dừng ở hình thức mang tính đối thoại, trao đổi, kiến nghị giải quyết những việc cụ thể; chưa thực hiện được yêu cầu của phản biện xã hội đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, quyết định lớn của Đảng, Nhà nước. Việc lấy ý kiến của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội vào một số dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến lợi ích và nghĩa vụ của đông đảo quần chúng nhân dân ở một số cơ quan còn hạn chế. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa tổ chức được hoạt động phản biện xã hội độc lập. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội còn nhiều hạn chế.

Căn cứ kết quả giám sát, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu:

(1). Cấp uỷ đảng từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai, thực hiện Đề án; nhất là Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ban hành theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

(2). Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động lựa chọn, giao cho MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội những vấn đề cần tập trung giám sát, phản biện. Quy định rõ nội dung giám sát phản biện; cách thức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ MTTQ, các đoàn thể trước, trong và sau giám sát, phản biện.

(3). Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước khi xây dựng các cơ chế, chính sách, các đề án, dự án có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của đông đảo các tầng lớp nhân dân cần phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức phản biện xã hội hoặc lấy ý kiến của nhân dân ở địa bàn có liên quan tới các cơ chế, chính sách, đề án, dự án trước khi triển khai.

(4). Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, báo cáo với cấp ủy và thống nhất với cơ quan nhà nước liên quan cùng cấp; kịp thời bổ sung nội dung giám sát và phản biện xã hội (khi có yêu cầu).

(5). Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, bộ máy, cán bộ; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng về giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ.

(6). Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm cấp kinh phí giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch hằng năm do Mặt trận Tổ quốc  và các đoàn thể chính trị - xã hội lập kế hoạch.

5. Về Kế hoạch tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 

Kính thưa toàn thể các đồng chí

Qua thảo luận về cơ bản các đồng chí đều nhất trí với dự thảo Kế hoạch. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI chúng ta thực hiện 4 nội dung là (1) Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; (4) Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Về văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm hai báo cáo: Báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015. Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI: Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành 52 đ/c, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 16 đ/c và Phó Bí thư Tỉnh uỷ 3 đ/c; trong đó chú ý cơ cấu cấp ủy viên nữ không dưới 15% và cấp ủy viên trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không dưới 10%; độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện theo Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Số lượng Uỷ viên UBKT Tỉnh uỷ khoá XVI là 11 đồng chí, trong đó có 09 uỷ viên chuyên trách và 02 uỷ viên kiêm chức. Số lượng đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh: 350 đại biểu. Thời gian tiến hành Đại hội trong 3 ngày, trong khoảng thời gian từ 15 đến 25-10-2015.

6. Về chương trình làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2015

Hai chương trình làm việc này đều căn cứ vào Chương trình làm việc toàn khoá và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, cụ thể hoá thành chương trình năm 2015 để triển khai thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thống nhất trong năm 2015 sẽ thực hiện 3 kỳ họp thường kỳ BCH theo quy chế làm việc; tiến hành 01 cuộc giám sát công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và chỉ đạo đại hội cấp cơ sở. Ngoài ra tuỳ theo tình hình và yêu cầu thực tế khi cần thiết BCH Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức các kỳ họp đột xuất để giải quyết những công việc cụ thể.

Thưa toàn thể các đồng chí

Năm 2015 là năm cuối cùng chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tôi đề nghị các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chức năng của đơn vị mình; tiếp tục tập trung lãnh đạo đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh của MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân; trong đó chú trọng việc thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XII của Đảng.

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí khách quý Trung ương, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV).

Xin cảm ơn các đồng chí!

Theo Báo HD

 
Các bài liên quan
Bế mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (05/12/2014)
Khai mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV (04/12/2014)
Lãnh đạo UBND tỉnh họp ngày 01/12/2014 (02/12/2014)
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Ninh Giang về công tác dồn điền, đổi thửa (01/12/2014)
Khai mạc giải Bóng bàn Đại hội TDTT toàn quốc lần VII (28/11/2014)
 
Quay lại Xem tiếp   
 
Truyền thông
Get the Flash Player to see this player.
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Ông, Bà vui lòng đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả “Một cửa” TPHD!
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Bình chọn    Kết quả
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
  Hôm nay 1300  
  Hôm qua 1428
  Tuần này 7426  
  Tất cả 1522139  
IP: 34.229.119.29