Hoạt động của lãnh đạo tỉnh và Trung ương
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020
 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 23/8/2019 yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; đồng thời thực hiện tốt  những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Quán triệt phương châm hành động của Chính phủ năm 2019: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2016-2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Chương trình hành động số 53 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 29 TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cũng như các chương trình, kế hoạch, đề án về giáo dục và đào tạo đã được tỉnh phê duyệt. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục và Đào tạo theo Đề án "Tổ chức, sắp xếp các trường mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương, giai đoại 2019-2020", thực hiện tốt việc sắp xếp các trường học sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường nhằm giảm áp lực cho giáo viên; khắc phục tình trạng dạy thêm trái quy định.  Tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ ở các địa phương trong từng bậc học, cấp học. Thực hiện tốt công tác đánh giá giáo viên đảm bảo thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo phát huy khả năng sáng tạo và yên tâm công tác.

- Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục nâng cao chất lượng, hiệu lực công tác quản lý giáo dục. Đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xử lý nghiêm các sai phạm, đồng thời có giải pháp tích cực ngăn chặn kịp thời các hiện tượng lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định. Bảo đảm an ninh trật tự; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong trường học, giảm thiểu học sinh vi phạm kỷ luật, tai nạn thương tích đối với học sinh. Thực hiện việc đổi mới công tác khảo thí, tổ chức các kỳ thi nghiêm túc, công bằng khách quan.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Đảm bảo các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục hoạt động an toàn, thông suốt. Thực hiện tốt công tác truyền thông trong giáo dục; tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội, thu hút sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học, duy trì giữ vững kết quả thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa.

- Nâng cao chất lượng giáo dục, chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng các hoạt động liên kết đào tạo; đẩy mạnh việc đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức dạy học đáp ứng nhu cầu học của nhân dân. Phát huy vai trò thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập từ cơ sở của các trung tâm học tập cộng đồng.

- Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh ở các cấp học. Phát triển, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường. Tích cực triển khai những giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng kỳ thi THPT quốc gia của tỉnh đối với môn ngoại ngữ.

- Tăng cường các nguồn lực bảo đảm việc dạy và học theo tinh thần  đổi mới và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra đến năm 2020. Thực hiện quyết liệt chủ trương xóa phòng học tạm, phòng học xuống cấp; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; tuyệt đối không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn theo quy định.

- Các cấp quản lý giáo dục ở địa phương chủ động, sáng tạo; phát huy sự cộng tác, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Các sở, ngành; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cụ thể hóa các nội dung công việc nêu trên cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.


 
Các bài liên quan
Đề nghị tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 12 bác sĩ (20/08/2019)
Nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác (20/08/2019)
Hải Dương khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên (14/08/2019)
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo sớm nâng cấp 2 Quốc lộ qua Hải Dương (14/08/2019)
Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại TP. Hải Dương (12/08/2019)
 
Quay lại Xem tiếp   
 
Truyền thông
Get the Flash Player to see this player.
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Ông, Bà vui lòng đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả “Một cửa” TPHD.
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Bình chọn    Kết quả
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
  Hôm nay 791  
  Hôm qua 1420
  Tuần này 9445  
  Tất cả 1299982  
IP: 3.226.243.226