Thông báo
 
Về việc tạm hoãn thi Vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo TPHD năm 2020
3/16/2020 9:59:09 AM
UBND thành phố Thông báo Về việc tạm hoãn thi Vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo TPHD năm 2020. (Chi tiết kèm theo Thông báo)
 
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng 2.083,8m2 đất ở gồm 18 lô tại Điểm dân cư số 07 phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Cụ thể theo file đính kèm
2/11/2020 3:56:35 PM
 
UBND thành phố Thông báo về việc thi tuyển giáo viên ngành GD&ĐT TPHD năm 2020
1/21/2020 4:52:56 PM
(Chi tiết theo file đính kèm)
 
UBND thành phố công bố QĐ Công nhận phường xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
1/21/2020 4:16:04 PM
 
UBND thành phố thông báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển giáo viên ngành GD&ĐT TPHD năm 2020
1/6/2020 4:54:33 PM
 
Hội đồng xét tuyển giáo viên năm 2019 TPHD Thông báo Kết quả vòng phỏng vấn xét tuyển giáo viên ngành GD&ĐT TPHD năm 2019
12/9/2019 5:30:56 PM
(Có Danh sách kết quả kèm theo)
 
Kế hoạch tổ chức xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019
10/21/2019 2:39:49 PM
UBND thành phố Hải Dương ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019. Cụ thể theo file đính kèm.
 
Thông báo về việc xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019
10/21/2019 7:00:29 AM
UBND thành phố Hải Dương Thông báo về việc xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019. Cụ thể theo file đính kèm.
 
Thông báo về việc Lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
9/27/2019 9:24:58 AM
UBND phường Tân Bình, thành phố Hải Dương thông báo việc lựa chọn tổ chức để thực hiện đấu giá quyền sử dụng 2.083,8m2 đất ở được chia thành 18 lô tại Điểm dân cư Khu 7 phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Thông tin cụ thể theo file đính kèm.
 
Thông báo về việc Lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
9/26/2019 9:23:55 AM
UBND xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương thông báo việc lựa chọn tổ chức để thực hiện đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại Khu dân cư Tân Lập, xã Nam Đồng thành phố Hải Dương. Thông tin cụ thể theo file đính kèm.
 
1
2
3
4
>
>>
Truyền thông
Get the Flash Player to see this player.
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Ông, Bà vui lòng đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả “Một cửa” TPHD!
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Bình chọn    Kết quả
 
LIÊN KẾT WEBSITE