CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 
Báo cáo tình hình duy trì áp dụng HTQLCL
 
Thỏa thuận hợp tắc với Bưu điện về thực hiện nhận - trả theo DV Bưu chính công ích(21/11/2018)
BC kết quả ứng dụng CNTT 2018 và Kế hoạch ứng dụng CNTT TPHD năm 2019(21/11/2018)
BC tình hình triển khai và hoạt động BP Một cửa theo Nghị định 61CP(21/11/2018)
QĐ Quy chế tổ chức và hoạt động Bộ phận Một cửa theo Nghị định 61CP(21/11/2018)
QĐ Thành lập Bộ phận Một cửa theo Nghị định 61(21/11/2018)
Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ Một cửa(21/11/2018)
Tự đánh giá xếp hạng Chính quyền điện tử TPHD(21/11/2018)
Thông báo vv tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Bộ phận Một cửa(21/11/2018)
Danh mục TTHC tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận Một cửa(21/11/2018)
 
QĐ Công bố Danh mục TTHC Sở Nội vụ
 
QĐ Công bố Danh mục TTHC Sở Kế hoạch và đầu tư(30/11/2018)
TTHC lĩnh vực Văn hóa-Thể thao và Du lịch(28/11/2018)
QĐ công bố và Danh mục TTHC Sở Xây dựng(28/11/2018)
TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường(20/11/2018)
TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa(01/10/2018)
TTHC lĩnh vực Sở Nông nghiệp và PTNT(28/11/2017)
TTHC lĩnh vự Tư pháp(28/11/2016)
TTHC lĩnh vực Giao thông vận tải(28/11/2016)
TTHC lĩnh vực Sở Công thương(28/11/2016)
 
 
Truyền thông
Get the Flash Player to see this player.
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Ông, Bà vui lòng đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả “Một cửa” TPHD!
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Bình chọn    Kết quả
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
  Hôm nay 1380  
  Hôm qua 1714
  Tuần này 4605  
  Tất cả 1570666  
IP: 3.228.10.34